การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม

วิทยาเขตวังจันทร์หุบเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ 485 เฮกตาร์ในจังหวัดระยองและอุทยานอวกาศ Krenovation Park บนพื้นที่ 19 เฮกตาร์ในเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรี วิทยาเขตวังจันทร์หุบเขาจะรวม “Aripolis” สำหรับระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะและ “Biopolis” สำหรับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพในขณะที่วิทยาเขตแห่งที่สองจะเชี่ยวชาญ

ด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ นายณรงค์กล่าวว่าเพื่อผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน EECi และทั่วทั้งประเทศหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับคู่ค้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านยานยนต์ไร้อากาศ (UAV) เทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศน์ของเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีชั้นสูงโรงกลั่นชีวภาพและรูปแบบอื่น ๆ ของนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาโรงงานนำร่องใน EECi