บทบาทของการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ทีมแรกศึกษาการโต้ตอบระหว่างอนุภาคสไตรีนที่เคลือบด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอลและเนื้อหาของลำไส้เล็กของหนู ก่อนหน้านี้การเคลือบ PEG นั้นถูกใช้ก่อนหน้านี้เพื่อลดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างอนุภาคและพอลิเมอร์ชีวภาพทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่บทบาทของการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ พวกเขาค้นพบครั้งแรกว่าอนุภาคที่เคลือบด้วย PEG ซึ่งใช้กันทั่วไป

ในการส่งยากลุ่มรวมกันเป็นมวลรวมภายในของเหลวในลำไส้เล็ก การวิเคราะห์ของเหลวในภายหลังพบว่าพอลิเมอร์มีส่วนช่วยในการรวมตัวของอนุภาคที่เคลือบด้วย PEG และขอบเขตของการรวมตัวขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโพลิเมอร์และน้ำหนักโมเลกุล ทีมต่อไปทำการทดสอบกับอิมมูโนโกลบูลินและ mucin ที่เรียกว่า MUC2 บนอนุภาคที่เคลือบด้วย PEG พวกเขาพบว่าแม้ว่า MUC2 อาจมีบทบาทในการรวมตัวของอนุภาคที่เคลือบด้วย PEG แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีการรวมตัวเพื่อให้เกิดขึ้น