ผบ.ทบ.ขอประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ผบ.ทบ.เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ยอมรับเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางของประชาชน ขอให้ทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด เล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในกรอบที่ดีงาม มีความสุข

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก และกำลังพลจาก 16 หน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพบก รวมทั้งผู้แทนชุมชนรอบกองบัญชาการกองทัพบกเข้าร่วมงาน โดยกองทัพบกได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหงส์รัตนาราม มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระพุทธรูปประจำกองทัพบก และพระพุทธรูปประจำหน่วยภายในกองบัญชาการกองทัพบก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงสื่อมวลชนสายทหาร ได้รดน้ำขอพร พล.อ.เฉลิมชัย และนายทหารระดับสูง

จากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยกล่าวว่า สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อไปรดน้ำดำหัว แสดงความกตัญญูต่อบุพการี ผู้ใหญ่ ถือเป็นประเพณีที่งดงาม แต่อยากฝากในเรื่องการเดินทาง การขับขี่ยานพาหนะ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในกรอบที่ดีงาม มีความสุข ส่วนตัวห่วงใยสถานการณ์ในช่วงเป็นช่วงหยุดยาว จึงเตรียมแผนรองรับด้วยความไม่ประมาท เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือการก่อเหตก่อกวนในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความไม่มีวินัย จึงขอให้ทุกคนเคารพและปฏิบัติกฎจราจรเคร่งครัด

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ดำเนินการตามกรอบที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ไว้ 3 แนวทาง คือ 1.การจัดกำลังสนับสนุนตำรวจ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกของประชาชนในการเดินทางกลับบ้าน 2.ใช้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กกล.รส. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการทำผิดกฎหมาย สกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบยาเสพติด และ 3.จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมกับตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในจุดวิกฤติ การจราจรคับคั่ง.-สำนักข่าวไทย