พลังงานแย้มข่าวดีแนวโน้มราคาแอลพีจีเริ่มลดลง

รัฐมนตรีพลังงานแย้มข่าวดีว่าสถานการณ์ราคาแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลง ขณะที่ กบง. เตรียมประกาศปรับลดราคาแอลพีจีลงตลาดตลาดโลกเย็นนี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก 585 เหรียญสหรัฐ/ตัน เหลือ 543 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะมีการพิจารณาปรับลดราคาแอลพีจีในประเทศในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในช่วงเย็นวันนี้ (24 พ.ค.) โดยจะประกาศได้ว่าจะปรับลดราคาลงได้เท่าไหร่ และใช้มาตรการอย่างไร

นอกจากนี้ ในการประชุม กบง.จะมีการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยยืนยันตามมาตรการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ คือ การรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ซึ่งจะมีผลให้น้ำมันที่ภาคขนส่งใช้อยู่ในระดับ 27 บาท/ลิตร และไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นค่าบริการ

ส่วนความกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับค่าไฟฟ้านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่า การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบทันทีจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่จะเห็นผลในอีก 6 เดือนข้างหน้า พร้อมยืนยันว่าปีนี้จะไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจากผลกระทบด้านราคาน้ำมัน ส่วนปีหน้าจะปรับขึ้นหรือไม่ ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม แต่จะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับค่าไฟและค่าครองชีพของประชาชน

ขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการซักซ้อมมีการจำลองสถานการณ์สมมติที่เกิดกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ หรือเกิดอุบัติเหตุท่อก๊าซขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานในภาคส่วนต่าง ๆ ในวงกว้าง โดยได้ซักซ้อมการระดมความเห็น แนวทางแก้ไข ทดสอบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยในการแก้ไขสถานการณ์ การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แนวทางการตัดสินใจจากการซ้อมแผนจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศต่อไป.-สำนักข่าวไทย