สะพานเป็นที่งดงามที่สุดในตอนกลางคืน

บูดาเปสต์เป็นเมืองของสะพาน แต่Széchenyi Chain Bridge เป็นคุณย่าของพวกเขาทั้งหมด 2392 ในมันกลายเป็นครั้งแรกที่เชื่อมต่อกันอย่างถาวรและบูดาเปสต์ ได้รับการว่าจ้างจากชาวฮังการีนับหลังจากที่มีชื่อว่าสะพานแขวนยาว 375 เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวอังกฤษและสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของชาวสกอต เช่นเดียวกับสะพานบูดาเปสต์

เดิมถูกเป่าขึ้นในระหว่างการล้อมเมืองในสงครามโลกครั้งที่สอง การเปลี่ยนที่คล้ายกันในวงกว้างเปิดให้มีการเข้าชมในปีพ. ศ. 2490 สะพานเป็นที่งดงามที่สุดในตอนกลางคืนเมื่อส่องสว่างเต็มที่