อุโมงค์ต้นไม้

สวยงามจนไม่อาจละสายตากับ “อุโมงค์ต้นไม้สีเขียว” ฝีมือสร้างสรรค์จากธรรมชาติ ซึ่งอยู่บนเส้นทางมวกเหล็ก-วังม่วง เกิดจากต้นกระถินณรงค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านอยู่ริมสองฟากฝั่งถนนได้โน้มกิ่งเข้าหากัน ทำให้ถนนร่มรื่นเป็นระยะทางยาวตลอด 200 เมตร ดูคล้ายอุโมงค์ จึงได้รับการเรียกขานว่า อุโมงค์ต้นไม้ ด้วยความสวยงามแปลกตาจึงทำให้ นักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านมาบริเวณนี้ มักจะแวะจอดรถเก็บภาพความประทับใจ

ซึ่งการลงไปถ่ายรูปควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงทางโค้งที่คดเคี้ยวและค่อนข้างอันตราย ดังนั้นหากจะแวะถ่ายรูปแนะนำว่า ให้จอดรถก่อนถึงอุโมงค์ต้นไม้ และเปิดไฟขอทางไว้ จากนั้นค่อยเดินลงไปถ่ายรูปเก็บความงาม ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวเองและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ส่วนช่วงเวลาดีๆ สำหรับการชมและถ่ายรูปอุโมงค์ต้นไม้จะอยู่ในช่วงกลางวัน และอุโมงค์ต้นไม้จะมีความสวยอย่างมากในฤดูฝน เพราะใบไม้ได้รับน้ำฝนจึงดูเขียวชอุ่มสดชื่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand